درباره ما


جرثقیل محمدی در البرز و هشتگرد

اجاره جرثقیل 3تن الی 100 تن سنگین و فوق سنگین نصب اسکلت سوله سازه فضایی سقف تخلیه بارگیری تیرچه گذاری با دکل 70 متری